Voetzorg Oost Groningen
(Medisch) Pedicure

Behandelingen

.Bent u voor het eerst bij ons in de praktijk dan zal er altijd eerst een uitvoerige anamnese opgesteld moeten worden, hiervoor is het noodzakelijk om zelf voorafgaand aan de behandeling een vragenformulier in te vullen en mee te brengen tijdens de intake. De gegevens van het vragenformulier in combinatie met de voetonderzoeken die we tijdens de intake uitvoeren schetsen een duidelijk beeld van de conditie van de voet en helpt bij het opstellen van een behandelplan. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het volgen van de conditie van de voet al dan niet verbetering, stabilisatie of verslechtering en is het mogelijk om indien noodzakelijk een goed gefundeerd verslag uit te brengen naar de evt betrokken andere zorgverleners.


Onder het kopje behandelingen zit u meerdere behandelingen staan die mogelijk bij uw situatie passen.


Doorgaans word geadviseerd om binnen 6-8 weken afhankelijke van persoonlijke wensen en de problemen aan uw voeten een herhaal afspraak te maken.