Voetzorg Oost Groningen
(Medisch) Pedicure

Corona Maatregelen

Update nav de persconferentie ingaande op 19 december 2021

Er mag uitsluitend medisch noodzakelijke voetzorg worden verricht.


Wat is nou eigenlijke Medisch noodzakelijke voetzorg?

Voetzorg is in sommige gevallen echt noodzakelijk ook tijdens coronamaatregelen. In het onderstaande lijstje kunt u zelf kijken of u te maken zou kunnen hebben met Medisch Noodzakelijke voetzorg.

Nu er ivm de coronamaatregelen weer afgeschaald word zal Voetzorg Oost Groningen contact met u opnemen wanneer zij denkt dat u medisch noodzakelijke voetzorg nodig heeft. Mocht er onverhinderd geen contact met u zijn opgenomen verzoek ik u contact met ons op te nemen.

* Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.

* Een likdoorn die zonder behandeling zal gaan ontsteken.

* Eelt of kloven dat zonder behandeling risico geeft op onderhuidse bloedingen of een zweer (ulcus).

* Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).

* Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.

* Een achterliggende aandoening waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.

* Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.

Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben mag u ten alle tijden contact opnemen.


Helaas is er in de wereld nog steeds Corona en zijn we genoodzaakt om Corona maatregelen na te leven.

Binnen Voetzorg Oost Groningen houden wij ons aan de Richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen vanuit de Branche organisatie.

Het is voor Voetzorg Oost Groningen erg belangrijk om bij onderstaande klachten NIET te komen en uw AFSPRAAK AF TE ZEGGEN, hiervoor worden GEEN EXTRA KOSTEN in rekening gebracht. 

Ook bij verkoudheidsklachten verzoeken wij U om de afspraak af te zeggen dit om de kans op een tijdelijke sluiting van de praktijk i.v.m. klachten en wachten op testuitslagen te voorkomen en de voetzorg te kunnen blijven continueren. Ook hiervoor worden GEEN KOSTEN in rekening gebracht.


WANNEER ZEGT U UW BEHANDELING AF

Wanneer één van onderstaande vragen met JA is beantwoord. Dan moet de afspraak en/of het werk worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE kan worden beantwoord.


1. Heeft u de afgelopen 24 uur last gehad van de volgende klachten: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus,

niezen, keelpijn), hoest, benauwdheid, verhoging (tot 38˚C), koorts (boven 38˚C), reuk- en/of smaakverlies?


2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts?


3. Heeft u op dit moment een huisgenoot met benauwdheidsklachten?


4. Heeft u het coronavirus gehad? Is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld met een test?


5. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het coronavirus? En heb je in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar

gehad terwijl hij/zij nog klachten had?


6. Bent u in quarantaine omdat u: - direct contact had met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

- korter dan 10 dagen geleden uit een land/regio met code oranje of rood kwam?


7. Er worden uiteraard geen cliënten behandeld met COVID-19


REGELS BIJ EEN BEZOEK AAN DE PRAKTIJK EN BIJ HUISBEZOEK

- Het dragen van een mondmasker is verplicht.

- Na 18:00 kan er helaas tijdelijk geen voetzorg worden verleend tot nader order.

- De 1,5 meter dient daar waar mogelijk te worden gehandhaafd.

- We hebben nog steeds te maken met een registratieplicht ivm bron- en contactonderzoek vanuit de GGD, Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken hoeft u geen registratieformulier in te vullen, Voetzorg Oost Groningen houdt een goede administratie bij van de momenten dat U in de praktijk bent geweest evenals uw contactgegevens. Als u niet wilt dat deze gegevens (naam, Telefoonnummer) gedeeld worden met de GGD bij een evt mogelijke besmetting dient u dit tijdens de behandeling aan te geven.