Voetzorg Oost Groningen
(Medisch) Pedicure

Corona Maatregelen

Helaas is er in de wereld nog steeds Corona en zijn we genoodzaakt om Corona maatregelen na te leven.

Binnen Voetzorg Oost Groningen houden wij ons aan de Richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen vanuit de Branche organisatie.

Het is voor Voetzorg Oost Groningen erg belangrijk om bij onderstaande klachten NIET te komen en uw AFSPRAAK AF TE ZEGGEN, hiervoor worden GEEN EXTRA KOSTEN in rekening gebracht. 

Ook bij verkoudheidsklachten verzoeken wij U om de afspraak af te zeggen dit om de kans op een tijdelijke sluiting van de praktijk i.v.m. klachten en wachten op testuitslagen te voorkomen en de voetzorg te kunnen blijven continueren. Ook hiervoor worden GEEN KOSTEN in rekening gebracht.


WANNEER ZEGT U UW BEHANDELING AF

Wanneer één van onderstaande vragen met JA is beantwoord. Dan moet de afspraak en/of het werk worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE kan worden beantwoord.


1. Heeft u de afgelopen 24 uur last gehad van de volgende klachten: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus,

niezen, keelpijn), hoest, benauwdheid, verhoging (tot 38˚C), koorts (boven 38˚C), reuk- en/of smaakverlies?


2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts?


3. Heeft u op dit moment een huisgenoot met benauwdheidsklachten?


4. Heeft u het coronavirus gehad? Is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld met een test?


5. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het coronavirus? En heb je in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar

gehad terwijl hij/zij nog klachten had?


6. Bent u in quarantaine omdat u: - direct contact had met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

- korter dan 10 dagen geleden uit een land/regio met code oranje of rood kwam?


7. Er worden uiteraard geen cliënten behandeld met COVID-19


REGELS BIJ EEN BEZOEK AAN DE PRAKTIJK EN BIJ HUISBEZOEK

- Het dragen van een mondmasker is verplicht.

- Na 18:00 kan er helaas tijdelijk geen voetzorg worden verleend tot nader order.

- De 1,5 meter dient daar waar mogelijk te worden gehandhaafd.

- We hebben nog steeds te maken met een registratieplicht ivm bron- en contactonderzoek vanuit de GGD, Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken hoeft u geen registratieformulier in te vullen, Voetzorg Oost Groningen houdt een goede administratie bij van de momenten dat U in de praktijk bent geweest evenals uw contactgegevens. Als u niet wilt dat deze gegevens (naam, Telefoonnummer) gedeeld worden met de GGD bij een evt mogelijke besmetting dient u dit tijdens de behandeling aan te geven.