Voetzorg Oost Groningen 
  

Spoedbehandeling

Soms kan het voorkomen dat er zich iets heeft voorgedaan waardoor een u een spoedbehandeling wenst. denk aan het scheuren van een grote teen na een potje voetbal of het inscheuren van een kloof of andere zaken die tot grote belemmering lijden in het functioneren. 

Dan kijk ik graag met u naar de mogelijkheden om u zo spoedig mogelijk (als het lukt dezelfde dag) van uw klachten af te helpen.

Het betreft dan uiteraard de behandeling van 1 probleem locatie max 15 min.

De prijs hiervan bedraagt € 21,00 voor de eerste 15 minuten en elke 5 minuten een stijging van €5,50, U krijgt uiteraard vooraf een prijs indicatie van mij geleverd zodra ik uw klacht heb beoordeeld.

Ook hier worden de ambulante kosten in rekening gebracht voor exacte tarieven zie tarievenlijst