Voetzorg Oost Groningen 
  

Voetscreening

Het wenselijk dat 1x per jaar uw voeten worden gescreend. De eerste keer zit dan ook bij het eerste consult tarief in de prijs mee berekend.  Op deze wijze kunnen we het proces bijhouden van de behandelingen en indien nodig bij pijnklachten buiten mijn functieprofiel tijdig een goede onderbouwde doorverwijzing realiseren naar een desbetreffende 

Bij een voetscreening onderzoeken we hoe de functie en de bewegelijkheid van de voet is aan de hand van daarvoor opgestelde richtlijnen. We maken een analyse n.a.v. blauwdrukken van uw voeten en geven schoeiseladvies. Dit alles om de ontwikkeling van de voet, voetconditie en voetstand bij te houden.

  • Blauwdrukken
  • Anamnese 
  • Voetscreening
  • Voet en schoen analyse


Voetscreening zonder consult                                                             

€ 20,00

Jaarlijkse voetscreening incl. consult                                                   

€ 30,00 

Eerste consult icm voetscreening

€ 35,00